От 1 година до 2 години

12- 24м.

argaiv1447

РЕЦЕПТИВЕН ЕЗИК

/ чува & разбира /

ЕКСПРЕСИВЕН ЕЗИК / комуникация,

вокализация, говор,социализация

 

 

 

 

 

 

 

18м.

 

към

 

24м.

 

 • Имитира действията, които не е правило преди;
 • По- устойчиво разбира прости команди и с физическа подсказка може да ги изпълни;
 • Разбира „Не”-спира, поглежда, но може да продължи ;
 • Клати глава и отблъсква с жест,придружен с „Не”;
 • Посочва интересни за него предмети;
 • Дава предмет, с който иска възрастния да действа;
 • Показва предмети, за да привлече вниманието на родителя;
 • Използва предметите по-функционално, а не ги слага само в устата/ с лъжица бърка в чаша/;
 • Гледа и прелиства страници на книжка/ с помощта на мама/;
 • Показва разбиране на въпроса „Къде е ....?”чрез поглеждане или посочване ;
 • Разбира и посочва основни части на лицето,  когато са назовани /нос, уста, очи, коса/
 • Харесва,забавлява се на музика,песнички, ритъм, изразява силни емоции;
 • Активно звукопроизводство/ гласни + съгласни, п,б,м,т,д,н/;
 • Изразена емоционална експресия;
 • Поява на първи истински думи, с  предметна съотнесеност : мама, тата, баба/ може да са части от думата, но се отнасят към определен човек, предмет/;
 • Прогресивно натрупване на думи от ежедневната среда, първоначално бавно, с паузи;
 • Стреми се да е център на внимание; прави неща, за да получи и задържи внимание;
 • Иска с жест и дума;
 • Има / Използва до 5-10 думи, главно на неща и хора, които силно харесва и иска;
 • Ехолалия – често повтарят последната дума,която чуват, особено от края на изречението;
 • Използва 1-2 думи във фраза/ съществително/ за поискване, споделяне, въпрос/
 • тати бу-бу; не да/вода; коте мау;
 • Речта е неразбираема за странични хора / детски жаргон/
 • Допълва пропусната дума при познати песнички и стихчета

 

.

Анкета

Как намерихте сайта ни?
 

Посетители онлайн

В момента има 19 посетителя в сайта