От 2 години до 3 години

 

argaiv1447

.

24м.-36м.

РЕЦЕПТИВЕН ЕЗИК

/ чува & разбира

ЕКСПРЕСИВЕН ЕЗИК / комуникация,

вокализация, говор,социализация

 

 

 

 

 

 

 

към

 

3г.

 • Разбира и може да изпълни прости, 1степенни команди / пусни топка, търкаляй топка, дай кола/;
 • Разбира и отговаря на „Какво е това?”с посочване и дума;
 • Разбира горе- долу; на, под, в;
 • Слуша по- кратки историйки, пр. с животни / показва, назовава, допълва/;
 • Обича повтарянето на книжка- история, която му харесва;
 • Разбира не само команди от повтарящи се ежедневни ситуации, Разбира и изпълнява :”Сложи кола на глава „;
 • Напълно разбира „Не”- забрана,това може, това- не може;
 • Следва 2степенни инструкции:” Вземи книгата и я сложи на масата”;
 • Поява и разбиране на понятие: едно-много;
 • Иска с  дума или с фраза от 2 думи;
 • Появяват се прогресивно нови думи;
 • Използва много съгласни в началото на думите- п,б,м,к,г,т,д,н,в;
 • Средна дължина на изречение/ фраза -1.2 думи / съществително+глагол/;
 • Речник от 150-300 думи;
 • Често търси и насочва вниманието на възрастния към предмети,като ги назовава;
 • Няма плавност, подреденост и ритмичност на изказа;
 • Неконтролируема сила и височина на гласа / ту много силно, ту много тихо/;
 • Често използва правилно лични месноимения : аз, ти;
 • Към 3 г. започва да се появява по-стабилно – мой;
 • Използва флексия за множествино число: шапка-шапки;
 • Използване на 3словесно изречение;

Анкета

Как намерихте сайта ни?
 

Посетители онлайн

В момента има 15 посетителя в сайта