От 4 години до 5 години

 

argaiv1447

.

4г.-5г.

РЕЦЕПТИВЕН ЕЗИК

/ чува & разбира

ЕКСПРЕСИВЕН ЕЗИК / комуникация,вокал;изация, говор,социализация

 

 

 

 

към

5г.+

 • Разбира всичко;
 • Разбира по- сложни пространствени отношения / между, отпред, отзад, пръв, последен /;
 • Разбира и знае думи – противоположности: голям – малък,
 • Слуша с интерес различни, непознати истории;
 • Разбира и назовава емоции;
 • Разбира по- сложни причинно-следствени връзки: защо момчето плаче?,
 • Разбира последователност на действията / първо-после- накрая/;
 • Може да повтори изречение от 6-8 думи;
 • Може да повтори 4 цифри, когато са бавно назовани;
 • Може да определи познати обекти по функция / дай ми нещо ,на което седим, нещо, което расте на дърво/;
 • Следва 3степенни инструкции;
 • Има проста представа за време : сутрин – вечер, ден-нощ, вчера – днес;
 • Знае възрастта си
 • Използва повечето части на речта / съществителни, глаголи, местоимения, прилагателни, основни предлози/;
 • Използва дискриптивни / описателни изречения/ най-голямата бисквита е моя/;
 • Средна дължина на фразата : 4.5 думи;
 • Добре се справя с многосричкови думи/ книга, крокодил, строител,костенурка.../
 • Инициира комуникация с други възрастни и деца;
 • Обикновено използва правилни граматически конструкции;
 • Понякога неправилно използване на род , число, глаголно време особено на неправилни форми ;
 • Повечето речеви звукове са формирани и използвани/к,г,х,т,д,м,н,п,б,с,з,ш..
 • Речта е разбираема, въпреки честото  неправилно звукопроизношение и замени на : с-з-ц, ш-ж-ч-щ, л,р;
 • Интерес към букви и числа / знае, назовава някои, брои зо 10 и обратно, количествено понятие до 5 -10/;
 • Задава по-сложни въпроси;
 • Въображаема игра и говори на глас, каквото прави.

Анкета

Как намерихте сайта ни?
 

Посетители онлайн

В момента има 18 посетителя в сайта