От раждане до 1 година

.

argaiv1447

1-3м.

РЕЦЕПТИВЕН ЕЗИК

/ чува & разбира /

ЕКСПРЕСИВЕН ЕЗИК / комуникация,

вокализация, говор,социализация

към

 

3м.

 • Сепва се / стряска се на силен шум – пляскане с ръце;
 • Усилва/ намалява бързината на сучене, премигване, широко отваряне на очи като реакция на шум/ звук;
 • Разпознава гласа на мама, ако плаче притихва, когато тя му говори;
 • Вслушва се и гледа лицето на човек, който нежно и напевно му говори;
 • Задържа поглед и проследява за кратко ярки, дрънкащи играчки близо до лицето му;
 • Недиференциран плач ;
 • Първи опити за вокализация / гърлени звукове на удоволствие;
 • Плаче различно по различни поводи / глад, болка, дискомфорт, внимание/;
 • Ответно се усмихва и активно гука / вокализация на гласни с напевна интонация, изразяваща удоволствие, когато му говорят/;
 • Проследява лицето на майката, бавно движещо се встрани;

4-6м.

РЕЦЕПТИВЕН ЕЗИК

/ чува & разбира /

ЕКСПРЕСИВЕН ЕЗИК / комуникация,

вокализация, говор,социализация

 

 

 

 

 

 

 

 

към

 

6м.

 • Движи очи в посока на чути звуци / шум;
 • Реагира на човешки глас като обръща глава и очи  ;
 • Реагира на промяна тона на гласа/радостен и сърдит/;
 • Реагира на музика като затихва, обръща глава-поглед, раздвижва се;
 • Проследява, протяга се, сграбчва и взима предмет;
 • Разпознава своето име
 • Вокализира с удоволствие при игра с мама и с неудоволствие /плач/, когато играта спре;
 • Смее се наглас, когато го гъделичкат, масажират и му говорят;
 • Активно звукопроизводство с мехурчета на уста;
 • Протяга се за мама /тати и може да заплаче, ако не ги вижда;
 • Начало на посричкова, лепетна реч /па-па, ма-ма, та-те-те......

 

.

 

 

7-12м.

 

 

РЕЦЕПТИВЕН ЕЗИК

/ чува & разбира /

 

 

ЕКСПРЕСИВЕН ЕЗИК /

комуникация,

вокализация, говор,социализация

9-10

към

12м.

 • Обръща се и поглежда в посока на звука;
 • Реагира на име / поглеждане, обръщане/;
 • Разпознава думи за познати / често употребявани предмети/  с поглеждане;
 • Разбира, че нещо продължава да съществува дори, когато изчезне от погледа / вижда играчка и продължава да я търси, когато мама я скрие под кутия, кърпа;
 • Поява на причина – следствие разбиране / Аз плача – мама идва; Аз хвърлям – мама вика, вдига/
 • Разбира закачката и играе с удовалствие социални игри като „криеница”, „пляскане с ръце”;
 • Слуша, когато му четеш и обръща страници;
 • Разбира прости инструкции, подкрепени със  зрителни подсказки/ сложи долу, вземи топка /;
 • Разбира „ Не” като спира, се ослушва, рядко изпълнява
 • Поява на по-сложна, по-точна лепетна реч /съгл.+ гласни, да привлече внимание и изрази чувство;
 • Отговаря на емоционалната, експресивна мимика на другите /смее се, когато мама се смее, може да заплаче, когато мама има строго, застинало изражение на лицето/;
 • Силно проявява безпокойство от непознати;
 • Тестване реакцията на възрастния с нарочни, намерени, повтарящи се действия /изпускане, бутане, хвърляне/;
 • Обича да се гледа в огледалото и да разпознава образа си;
 • Маха с ръка за "Чао-чао", вдига ръце да бъде гушнат; пляска с ръце;
 • Казва мама и тати и правино ги отнася към съответния родител;
 • Функционална игра с предмет, придружен от звукоподражание /пускане на формичка + Бум/

Анкета

Как намерихте сайта ни?
 

Посетители онлайн

В момента има 17 посетителя в сайта