Тема на седмицата

Ехолалията в детска възраст - странен начин за комуникиране - част 2

 

argaiv1113

 

Какво означава, когато ехолалията се задържи след 30-36м. възраст?

Често ехолалията се асоциира изцяло с аутизма. Важно е да се осъзнае, че това е езиково явление, което не винаги се равнява на аутизъми не всяко дете на спектъра го демонстрира. Застойните повторения са сигнал за дефицитно преработване на чутата информация и като резултат  възпрепятства разбирането на адресираната към него реч. Среща се като съпътстващ симптом на специфични езикови нарушения, които не включват аутистични компоненти: рецептивно и експресивно езиково нарушение . Причина за ехолаличните прояви е отново затруднения при централното преработване на постъпващата по слухов път информация, но с по- добри переспективи за разбиране на паралингвистичните сигнали / поглед, жестове, интонация /.

В случаите, когато застойни ехолалични повторения се комбинират със социално-комуникативен дефицит: липса или намален очен контакт, непроследяване на поглед, жест, невключване и неангажиране на възрастния в съвместна игрова дейност, тогава те са ясен сигнал за аутизъм или други генерализирани разстройства на развитието.

Как да се възприема и третира ехолалията?

Известни са две форми на ехолалични прояви: моментна и отложена.

  1. Моментна ехолалия- точно повторение на последна дума, фраза или само звуково съчетание, непосредствено след като са чути. Вторият и трети гореописани случаи са примери за тази форма, но изпълняват различна функция:
  •  Тригодишният Пепи повтаря току-що чутата дума” чао-чао”, точно със същата интонация, но без да поглежда. Това поведение ни говори,че той чува добре, че механично може да запомни дума достатъчно дълго,за да я повтори и че има достатъчни моторни умения, за да произведе звуковете в същата последователност, но не разбира казаното и не го отнася към ситуацията.
  •  Другият случай на ехолалично повторение  отново ни подсказва,че детето не е преработило информацията/ сок,броколи/, не е разбрало необходимостта да направи избор. Но ясно разбираме, че петгодишната Соня иска да пие. Често възрастният, задавайки въпрос за избор, приема повторената последна дума за правилния избор и без да иска предизвиква сърдитата реакция на детето. В подобни случаи е добре да се включи и зрителна опора като подсказка: показване на картинки на предметите или самите предмети, които подлежат на избор.

 

 2. Отложена ехолалия– повторение на думи, фрази, цели реплики от реклами, песни, стихове... чути преди / от минути до година /. Често повторението изплува в необичайни ситуации, по несвързан повод. Стереотипните фрази могат да бъдат обвързани с изживяни положителни или негативни емоции, когато са чути многократно. В ситуация, когато терапевтът се опита да възпрепятства определено диструктивно действие на детето, изплува фрустриращата фраза:” Това е отровно!”  Както се разбра по-късно, тази фраза детето е чувало при всеки опит да слага в устата пастел или маркер. Тя е носител на негативна емоция и изпълнява функцията на забрана. Стереотипни безсмислени фрази на отложената ехолалия могат да възпрепятстват комуникативните опити. Добър подход е внимателно да се пренасочи по- активното внимание на детето към нещо, което му е интересно – тук и сега.

    Важно е разбирането, че ехолалията, особено моментната, е положително езиково явление при този сериозен социо-комуникативен дефицит! Тя демонстрира скрито желание/ импулс/ за включване, участие в разговор, дори по този странен начин. Ехолаличните повторения показват, че мозъкът има потенциал да повтаря и желание да се упражнява.

В терапевтичната практика ехолалията трябва да се възприема като добра основа за работа върху рецептивни умения / да разбира / и комуникативни / да поисква, да избира, да отговаря../! Интензивната интеракция и раздвижване на невербалните комуникативни сигнали / поглед, проследяване, жестове, позиция, силно емоционално привличане../ са задължителни компоненти от този процес!

Още статии...

Анкета

Как намерихте сайта ни?
 

Посетители онлайн

В момента има 12 посетителя в сайта