Тема на седмицата

Ехолалията в детска възраст - странен начин за комуникиране - част 1

 

argaiv1113

 

1. Игрив ретривър радостно се търкаля в сухата есенна шума. Майката на едногодишната, току-що проходила, Лиана сочи към него и казва : „ Лиа, виж,  куче, бау-бау!”, Лиа поглежда и повтаря :” Бау-бау!”;

2. За довиждане бабата маха с ръка и казва на внучето си : „ Чао – чао!”. Наблизо тригодишният Пепи си играе с камъчета и без да поглежда, като ехо повтаря : Чао – чао!;

3. Петгодишната Соня дърпа баща си за ръката и го води към хладилника. Той знае, че тя иска да пие любимия си портокалов сок. Показва сока и пита:” Соня, какво искаш – сок или броколи? Соня гледа нетърпеливо сока и повтаря : „броколи?”

    Ехолалията е езиково явление, изразяващо се в стереотипно повтаряне на звуци, думи, фрази, интонация, чути току-що или преди определен период от време. Неврологичният механизъм на ехолаличното повторение е свързан с бавно, нецялостно преработване на слуховата информация, както и с тенденцията за персевериране / задържане /. Детето, което импулсивно повтаря последната дума „ броколи ”от чутия въпрос, все още не е преработило информацията, за да я разбере , да прецени от своята позиция и даде правилен отговор - избор.

В раните стадии на усвояване и развитие на езика ехолалията е нормален, функционален етап . Между 12 – 30 месечна възраст всяко дете интензивно повтаря като ефективно средство за учене на думи, фрази. Всеки родител изпитва огромна радост, когато неговият едногодишен малчуган започне да повтаря многократно чути думи, най-често свързани с приятни изживявания. Повторението в този ранен етап говори, че детето чува добре, че вече има достатъчно артикулационни умения, за да произнесе звуковете, които изграждат чутата думата. Но най- съществена е мотивацията да повтори казаното от друг-  ранни наченки на комуникативното редуване. Имитирането на чути думи или звукосъчетания е ефективен начин да експериментира със звукопроизнасяне и да упражнява появяващите се социални езикови умения. Първият описан случай с малката Лиа е типична проява на ехолаличното повторение в нормалния ход на говорно развитие. Отличителна черта е социалната ориентация на повторената дума: едновременно с точното имитиране „бау-бау” детето проследява обекта, към който майката сочи.

След втората си година детето започва да разбира механизма на въпрос – отговор. Значително се подобрява преработката и задържането на чутата информация и то започва да генерира свои отговори. Често първоначалното инцидентно генериране на реч се съпътства от ехолалични повторения. В този период повтарянето на зададен въпрос може да изпълнява и друга функция – печелене на повече време за преработка на постъпващата информация, за сигурност за отговора. Когато на въпроса „ Лили, какво ти яде днес?”, дете на 2г.6м.-3г.възраст  отговоря „ Какво аз яде днес?”, е сигнал отново за функционална, в рамките на типичното развитие, ехолалична реакция. Промяната на местоимението/ ти към аз / е основният успокояващ фактор, който говори, че детето разбира като отнася въпроса към себе си, но не знае как да отговори .

В ранните етапи на формиране и усъвършенстване на езиковите умения ехолалията е задължително, функционално явление. Нейните прояви поемат различни форми и продължават почти година, след като детето започва да разбира смисловата реч. Ако то е достатъчно социално / поглежда, проследява, откликва, показва, посочва неща/ и интерактира / включва / възрастния в своите действия, тогава дори по - дългото просъществуване на ехолалични повторения не трябва да будят силни притеснения. Те са доказателство, че детският мозък притежава двата основни компонента за развитие на говора: добър слух и умение моторно да продуцира звуковете, които изграждат думите.

Още статии...

Анкета

Как намерихте сайта ни?
 

Посетители онлайн

В момента има 9 посетителя в сайта