Терапевтични услуги

 

argaiv1447

 

     Кабинет – игрова лаборатория предлага възможност за конкретни терапевтични услуги, в рамките на специализирани програми. Това е практическа база за проследяване, апробиране и създаване на насоки за индивидуална работа.

 

Родители могат да потърсят оценка и консултация за комуникативно-говорното развитие на тяхното дете и как да помогнат за неговото стимулиране.

 

Кабинетът работи с доказаните постижения и принципи на Вербалния Поведенчески Анализ /VBA/; Емоционално-комуникативни подходи, насочени към развитие на взаимоотношенията /DIR- Floortime/; Поведенческо-игрови мотивационни подходи /PRT/.

 

Всяка сесия включва:

 • 1:1- ИИИ /индивидуална интензивна интервенция/ с детето;
 • 1 ч. /60 мин./ цикъл от бързи, кратки обучителни ядра за тренировка на умения и поведения, комбинирани с емоционално наситени социо- комуникативни интеракции, следващи интереса на детето;
 • Интерактивно обучение на родители чрез демонстрация и включване в игрите;
 • Постоянно протичащи разяснения какво се прави, защо се прави, реакциите на детето и много идеи за адаптиране на обучението в домашни условия.

Богата материално- игрова база позволява експериментиране с разнообразен материал с цел откриване на силни мотиватори, за които детето да работи.

 

 

Терапевтично - обучителни програми:


1. Стартираща вербално – комуникативна програма

„Първи думи & смях"

 • Тренира социо-емоционални умения за довербална комуникация: "лице в лице";
 • Обучава основни поведенчески умения, необходими за терапевтично- обучителния процес и комуникация: изпълняване на инструкции; целенасочени действия с манипулативи и картинки ...;
 • Използва принципите на приблизителната постъпателност за предизвикване на подражателно - волево назоваване;
 • Предлага интензивност и спираловидност на въвеждане, трениране и поддържане на уменията;
 • Възрастов обхват: от 18м. до 6г.+ ;
 • Подходяща за невербални деца /липса или силно ограничен капацитет на вербално/говорно общуване/, рискови или диагностицирани с :

           - Аутизъм;

           - Генерализирани разстройства на развитието;

           - Апраксия

           - Експресивни/ говор/ и рецептивни/ разбиране / езикови нарушения

           - С неизяснен произход

 

2. Звуково – артикулационна програма „ Звуци на дъгата"

 • Възрастов обхват: след 4г.6 м. - 5 г. възраст;
 • Подходяща за деца с:

           - Артикулационно- произносителни и фонологични затруднения, които нарушават разбираемостта на говора.

 

 


Анкета

Как намерихте сайта ни?
 

Посетители онлайн

В момента има 7 посетителя в сайта