Вербален Поведенчески Анализ

 

argaiv1447

 

Вербалният Поведенчески Анализ /VBA/ изхожда от Приложния Поведенчески Анализ /ABA/, научен подход, чийто основен фокус е поведението на индивида, т.е. това, което прави и може да бъде наблюдавано, анализирано и променяно.

Разработен от B. F. Skinner, Вербалният поведенчески подход е насочен към усвояването на вербалната комуникация. Основан е на разбирането, че комуникацията е поведение, което следва същите закони и принципи, характерни за всички останали форми на поведения.

 Едната основна цел е усилване честотата на проява на желани, приемливи поведения и намаляване/отмиране на нежелани. Другата – обучение и трениране на необходими вербални умения, които да заместват нежелателни поведенчески прояви.

Вербалният подход използва вербализирането / назоваване, жестове, обмяна на картинни символи / като ключово средство за промяна / заместване на едно диструктивно поведение с желано, социално прието:

  • Вместо да пищи,защото предмета,който иска е недостъпен за него  – посочва или назовава желания предмет;
  • Вместо да избухва и удря, защото отказва да направи нещо – отмества с ръка, казва „Не”;
  • Вместо да хленчи, да се тръшка, защото търси внимание – пр.изчакване да го получи, но по друг начин.

Индивидът е обучаван да назовава, жестикулира или използва картинки : да си поисква с думи, да посочва и назовава предмети, действия, да споделя информация. Малкият Вито пищи пронизително/ диструктивно поведение/, когато отказва да направи нещо, или да допусне някой друг в играта си, или когато не му се дава желан предмет / причини, които предизвикват поведението – писъците/. Последствието,което следва най-често е : възрастният се отказва от намеренията си, „предава се”. В конткретния случай целта е да се ограничи това поведение и да се замени с по- приемливо – пр. казване „ не”,” не искам”, придружено с жест. Но се постига с продължителни тренировъчни сесии на въздействие, както върху конкретното поведение, така и общо върху комуникация и говор. Паралелно се работи  върху „последствието” / т.е. реакцията на възрастния / , да не влияе мотивиращо и да не утвърждава нежеланото поведение.

Процесът на промяна е сложен и продължителен. В повечето случаи терапията започва да корегира вече затвърдени и доказали се ефективни за детето модели на поведение. Логиката на диструктивното поведение е постигане на контрол върху околните: „ Пищeнето ми донася приятни вибрации и получавам каквото искам !!!” Терапията изисква търпение, постоянство и въображение в търсене и намиране на мотиватори, неща, за които детето да иска да отработва желаното поведение. Това е и един от основните принципи на Поведенческия Анализ : мотивиране на желаното поведение и неутрализиране, демотивиране на нежеланото !

.

Анкета

Как намерихте сайта ни?
 

Посетители онлайн

В момента има 22 посетителя в сайта