Кога да се тревожим и да търсим помощ

 

argaiv1447

 

Целта на представените таблици с липсващи или дефицитни умения е да привлече вниманието на наблюдателния родител, че е необходима допълнителна помощ-  стимулиране на развитието в тези критични периоди. Списъкът не претендира за изчерпателност, но насочва към основни комуникативни, езикови, речеви и социални затруднения, които могат да се проявят в различни комбинации и интензитет.

Повторението на едно и също или подобно умение в два последователни периода означава, че в по-ранния период – едва започва, а в по-късния – трябва вече да е утвърдено. Времевите граници не са строго определени, имайки предвид големите индивидуални различия в постигане на умения и поведения.

 

 

ВЪЗРАСТ

ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ !!!

ОТБЕЛЕЖИ

към 6 месец

 • не реагира на шум, звук;
 • не се усмихва като види мама;
 • не се смее наглас;
 • не поглежда, не проследява ярки предмети ;
 • не гледа мама в лицето и не имитира звуци, мимики, които тя прави;
 • не издава, не гука,не прави опити за посричкова реч /ба-ба-ба, ма-ма-ма/;

 ВЪЗРАСТ

ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ !!!!

ОТБЕЛЕЖИ

към 12 м.

/1г./

 • не реагира /поглежда, не се обръща  на име;
 • не издава звуци, звукове да привлече внимание;
 • не имитира звукове, жестове, мимики, които мама прави;
 • няма посричкова /лепетна реч: мам-мам, ня –ня,та-та-та/ или я загубва;
 • няма съгласни в звукопроизводството;
 • не проследява, не посочва /самолет, птичка в небето, светеща лампа и не поглежда обратно възрастния;
 • има скорошно възпаление на средно ухо /отит/;
 • не посочва една част от лицето /нос/.

 ВЪЗРАСТ

ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ!!!

ОТБЕЛЕЖИ

към 18 м.

/1г. 6м./

 • Не имитира действия и звукове;
 • Не маха с ръка за довиждане, не клати глава за „Не”, не протяга ръце да бъде вдигнато;
 • Не посочва към предмет и не поглежда възрастния , за да сподели интереса „Виж това”;
 • Не разбира: Чао, Не, Не пипай!;
 • Не поглежда и не посочва към назован от възрастния предмет;
 • Не разбира и не изпълнява прости инструкции /дай ми топка, донеси обувки,ела тук /;
 • Не  казва думи /мама, тати, ам, да-да, гуш.., които означават близък човек, познат предмет, поискване/ трябва да около 10  думи;
 • Разбира малко думи извън ситуацията /трябва да разбира около 50 думи/;
 • Няма растеж на речник;
 • Не посочва повече от две част на лицето и тялото.

 ВЪЗРАСТ

ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ!!!

ОТБЕЛЕЖИ

към 24 м.

/2 г./

 • Не посочва интересни за него предмети, не посочва предмети, назовани от възрастен ;
 • Не назовава думи за поискване, споделяне, въпрос;
 • Беден речник – между 2-5,10думи;
 • Не използва глаголи /ям-ам, спи, тича-тити.../
 • Липсват съгласни звукове /п,б, м, д,к/;
 • Не свързва 1-2 думи във фраза, изречение /дай сок,  не ам, още люш/;
 • Не разбира прости инструкции /вземи шапка, сложи шапка на глава, сложи кубче на глава/;
 • Не поисква нито с жест, нито с дума /тегли за ръка, хленчи, взима сам, плаче/;
 • Не играе наужким /не храни, не къпе, не реше кукла, не бърка с лъжица и налива чай/;
 • Не разбира за каква служат предметите / функцията;
 • Не използва един предмет вместо друг /кубче вместо телефон/;
 • Регресия на езика – спира да говори или започва да употребява само ехолалични фрази;
 • Не посочва части от тялото;
 • Не имитира действия и думи.

 ВЪЗРАСТ

ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ!!!!

ОТБЕЛЕЖИ

към 36 м.

/3г./

 • Не говори с думи, изречения;
 • Има реч, но неразбираема за близки отсемейството;
 • Не използва думи – действия /ям, пия, скачам, кара../;
 • Използва жестове, комуникира, но не казва думи;
 • Не задава и не отговаря на въпроси /какво е това?, къде се скри., Кой идва..?/;
 • Фрустрира се /сърди се,когато е подканено да каже, да повтори/;
 • Не посочва предмет /картинка, назовани или за които е зададен въпрос/  петел, Какво е това?/;
 • Може да отговори с поглеждане, посочване, но не и с дума;
 • Беден речник..20-50 думи /трябва да има над 300- 400 думи/;
 • Ехолалично повтаряне без комуникативно намерение;
 • Трудно ангажира внимание в каквито и да е комуникативни усилия на друг;
 • Не проявява интерес към други деца /фрустрира се, плаче, изолира се , може да блъска и удря/;
 • Смее се безпричинно или на неуместни неща;
 • Трудни, драматични преходи от една дейност към друга;
 • Повтаряемост и желание да запази дейността, ситуацията, състоянието, с които е свикнало.

 ВЪЗРАСТ

ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ!!!!

ОТБЕЛЕЖИ

към 48 м.

/4г./

 • Не говори с кратки фрази, изречения;
 • Не разбира 1,2 степенни инструкции;
 • Не задава и отговаря на въпроси / какво, кой, къде, какво прави?../;
 • Избягва общуването с други деца;
 • Изключително трудно се разделя с родител;
 • Трудни, драматични преходи от една дейност към друга;
 • Повтаряемост и желание да запази дейността, ситуацията, състоянието, с които е свикнало/ храна, път, игра, думи.../;
 • Неразбираема реч дори за близки в семейството, запазване на бебешки жаргон с редуцирана сричкова структура;
 • Систематично изпускане на  съгласни в края на думите и при струпване, замяна на съгласни;

 

 

ВЪЗРАСТ

ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ!!!!

ОТБЕЛЕЖИ

КЪМ 60М.  

/5г./ 

 • Неразбираема реч  за непознати, запазване на „детския жаргон” или със силно нарушено произношение на множество звукове;
 • Не проявява интерес към картинки, с лекота губи внимание  при четене на книжки ;
 • Не проявава интерес към рисуване и други продуктивни дейности;
 • Не играе символични игри, където трябва да прояви въображение и да си представя / столът ще бъде влак, а аз ще съм машинист.../;
 • Не използва завършени изречения;
 • Не разбира и изпълнява 2,3 степенни инструкции /вземи ключа, отключи кутията и извади колата/ ;
 • Нарушена е граматичната структура /бърка систематично род,число/;
 • Не разбира понятия за време : днес, вчера, утре,ден – нощ;
 • Не разбира причинно-следствени връзки / какво трябва да направя, когато ми е студено; защо има локва ?, защо съм мокър?/;
 • Беден речник – често използва „това, този, тази”, вместо думата-наименование;
 • Трудно намира думи,когато трябва да обясни как действа един предмет;
 • Не разбира и не изразява правилно емоции ;
 • Не използва дискриптивни /описателни думи / голям – малък, тесен – широк, чист-мръсен../;
 • Не може да разкаже кратка случка от деня си  в последователен ред;
 • По-често употребява механично запомнени и повтарящи се фрази /като от реклами /;
 • Не може да води кратък  диалог  с изчакване и редуване.

Анкета

Как намерихте сайта ни?
 

Посетители онлайн

В момента има 20 посетителя в сайта